regulamin

Sklep oraz regulamin w trakcie przebudowy.
Przepraszamy.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Dywany Weltom


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. DANE SKLEPU INTERNETOWEGO Dywany Weltom

  1. Sklep internetowy Dywany Weltom działający pod adresem: www.weltom.pl prowadzi Fabryka Dywanów Weltom S.A. w Tomaszowie Maz., adres: ul. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Maz., NIP: 773-000-93-36, REGON: 590015591, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000162644.
  2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zakupów w sklepie internetowym Dywany Weltom, prosimy o kontakt pod adres e-mail: sklep@weltom.pl pod numerem telefonu: 44 725 90 81. Koszt połączenia, jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.